MPare realiseert IoT platform op AWS

MPARE realiseert standaardoplossingen voor gebruikers van energiedata. Doel is de consument grip op zijn energie en energiedata te geven. Met het platform HelloData werkt MPARE aan een open standaard voor het delen en doorgeven van energiedata.

Meer informatie over het Endax IoT platform zoals deze met Oblivion Cloud Control ontwikkeld is.